การฝากครรภ์ครั้งแรก ต้องตรวจอะไรบ้าง

การฝากครรภ์นั้นจะมีประโยชน์ต่อตัวคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ ช่วยให้แพทย์สมารถติดตามผลระหว่างการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได้ แต่หากคุณแม่ยังไม่เคยฝากครรภ์ครั้งแรก และยังไม่รู้จะเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างสำหรับการฝากครรภ์ บทความนี้มีคำตอบ

การฝากครรภ์ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง

 • เตรียมบัตรประชาชน สำหรับใช้ในการทำประวัติที่โรงพยาบาล
 • ข้อมูลของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย
 • ข้อมูลหรือประวัติการเจ็บป่วย โรคประจำตัว การคลอดลูก การแพ้ยา

การฝากครรภ์ครั้งแรก ตรวจอะไรบ้าง?

 • วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก การวัดส่วนสูงจะเป็นการบอกคร่าวๆถึงขนาดของเชิงกราน หากคุณแม่ตัวเล็ก ก็อาจจะคลอดลูกได้ยากถ้าไม่ได้สัดส่วนตามขนาดของลูก ในส่วนของการชั่งน้ำหนักเมื่อมาฝากครรภ์ จะเป็นการดูว่าน้ำหนักของคุณแม่นั้นเพิ่มตามเกณฑ์หรือไม่
 • ตรวจปัสสาวะ จะเป็นการตรวจดูน้ำตาลในปัสสาวะ เพื่อดูความเสี่ยงของเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และตรวจดูว่ามีโปรตีนในปัสสาวะหรือไม่ หากมีไตก็อาจทำงานไม่ปกติ
 • วัดความดันโลหิต การมาฝากครรภ์นั้นจะต้องมีการวัดความดันโลหิต โดยค่าความดันปกติจะประมาณ 120/70 มิลลิเมตรปรอท หากวัดค่าความดันโลหิตได้เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท แสดงว่ามีภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ได้
 • ตรวจเลือด จะมีการเจาะเลือดที่บริเวณข้อพับประมาณ 10 ซีซี เพื่อตรวจความเข้มข้นของเลือด กรุ๊ปเลือด โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และตรวจหาโรคติดเชื้อต่างๆ เช่น ซิฟิลิส เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ เป็นต้น
 • ตรวจอัลตราซาวด์หน้าท้อง จะมีการตรวจอัลตราซาวด์หน้าท้องของคุณแม่ เพื่อดูว่าทารกอยู่ท่าทางอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าท่าของทารกที่อยู่ในครรภ์จะไม่เป็นอันตรายต่อคุณแม่และตัวของทารกเอง

การฝากครรภ์มีประโยชน์ดังนี้

 • ช่วยให้ปฏิบัติตัวระหว่างการตั้งครรภ์ได้ถูกต้อง โดยคุณหมอจะให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงที่มีการตั้งครรภ์ เช่น การออกกำลังกายในขณะตั้งครรภ์ อาหารการกินระหว่างตั้งครรภ์ และการปฏิบัติตัวอื่นๆที่อาจเป็นปัญหาในช่วงตั้งครรภ์ หากคุณแม่มีความสงสัยในเรื่องใดก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกับคุณหมอได้
 • เพื่อป้องกันหรือลดอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้คุณแม่คลอดลูกได้ตามปกติ หากมีโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์คุณหมอก็จะช่วยให้เกิดอันตรายต่อทารกและคุณแม่น้อยที่สุด
 • ตรวจสอบการตั้งครรภ์ว่าเป็นปกติดีหรือไม่ คุณหมอจะตรวจดูโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อยและคุณแม่ได้ เช่น โลหิตจาง ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น
 • ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ การฝากครรภ์จะช่วยลดอัตราการคลอดก่อนกำหนด การแท้งบุตร ลูกเสียชีวิตในครรภ์ และคลอดลูกแล้วเสียชีวิต นอกจากนี้ยังป้องกันการติดเชื้อในตัวทารกได้ด้วย
 • ดูแลทารกในครรภ์ เพื่อให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม มีความสมบูรณ์ แข็งแรง

การฝากครรภ์จะทำให้ทราบถึงพัฒนาการต่างๆของทารกที่อยู่ในครรภ์ เพื่อเป็นการลดหรือป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเป็นอันตรายต่อทารกและตัวคุณแม่เอง ดังนั้นคุณแม่ควรใส่ใจในเรื่องนี้ โดยสามารถไปฝากครรภ์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้