พฤติกรรมเสี่ยงออร์โทเร็กเซีย โรคคลั่งคลีน

ทั้งนี้ แม้ข้อมูลทางการแพทย์ไม่ค่อยมีว่า การทานคลีน ส่งผลดีต่อโรคอย่างไร แต่เป็นคอนเซปต์ที่ดี แต่ในคนบางกลุ่มที่ยึดมั่นถือมั่น ต้องคลีนเท่านั้น อาจจะทำให้เกิด Eating disorder โรคที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ ซึ่งอาจจะมากเกินไป

“กลุ่มนี้ที่เราจะระวัง คือ โรคคลั่งกินคลีน หรือ ออร์โทเร็กเซีย‘ (Orthorexia) คือ กลุ่มที่เขาคิดว่าสิ่งที่เขากินจะต้อง Healthy และ คลีน และจะไม่กินอย่างอื่น ย้ำคิดย้ำทำกับการกินแบบสุดโต่ง อันนี้ต้องระวัง อะไรก็ตามที่สุดโต่งเกินจะส่งผลในเรื่องของความครียด”  

พฤติกรรมของคนที่เสี่ยง 

  • “ไม่ทาน” อาหารที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
  • หลีกเลี่ยง “ไม่ทานอาหารนอกบ้าน” หรือทานอาหารกับผู้อื่น
  • “หมกมุ่น” ว่าอาหารที่ทานต้องดีต่อสุขภาพเท่านั้น ใช้เวลาเลือกพิจารณานาน ๆ
  • “คำนวณ” จำนวนแคลอรีในอาหารอย่างจริงจังทุกมื้อ
  • ไม่ยอมทานอาหารใด ๆ หาก “ไม่ใช่อาหารคลีน”
  • หากยิ่งทานอาหารคลีนได้มากจะรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองว่าฉันใช้ได้ “ฉันเก่ง”
  • มีอาการ “ย้ำคิดย้ำทำ” เช่น หากจะทานผักก็ล้างแล้วล้างอีกกลัวไม่สะอาด
  • ทานอาหารที่ไม่ใช่อาหารคลีนเข้าไป จะพยายาม “โหมออกกำลังกายอย่างหนักหน่วง”
  • เมื่อทำตามกฎที่วางไว้ไม่ได้ในแต่ละวันก็จะ “โทษตัวเอง”