เครื่องพิมพ์เลเซอร์ คืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

เครื่องพิมพ์มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก เครื่องพิมพ์พล็อตเตอร์ และมีอีกหนึ่งเครื่องพิมพ์ที่มีความน่าสนใจและให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งก็คือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ บทความนี้จะบอกรายละเอียดถึงข้อดีและข้อเสียของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ และข้อควรพิจารณาในการเลือกก่อนนำมาใช้งาน

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ คืออะไร?

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ คือ เครื่องพิมพ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเครื่องจะมีการยิงเลเซอร์เพื่อไปสร้างตัวอักษรหรือสร้างรูปภาพบนกระดาษ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีคุณภาพสูง ความเร็วของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์จะมีการวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 20 หน้าต่อนาที สำหรับในส่วนของคุณภาพการพิมพ์จะวัดกันเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 1,200 จุดต่อ 1 นิ้ว เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ที่มีจุดมาก จะมีความคมชัดมากกว่าเครื่องพิมพ์ที่มีจุดน้อย การทำงานของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์จะทำงานได้รวดเร็วกว่าเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก ความคมชัดและรายละเอียดในการพิมพ์จะทำได้ดีกว่าแบบพ่นหมึก เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์นิยมนำมาใช้งานในบริษัท หรือตามร้านต่างๆ ที่ต้องการพิมพ์เอกสารที่มีความคมชัด

ข้อดีของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

  • ขณะพิมพ์จะมีเสียงเงียบ
  • คุณภาพของการพิมพ์มีความคมชัดสูง
  • สามารถที่จะเติมหมึกเองได้ง่าย
  • ตัวเครื่องพิมพ์มีขนาดเล็ก
  • มีความรวดเร็วในการพิมพ์

ข้อเสียของเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์

  • หากเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่สามารถพิมพ์ภาพสีได้จะมีราคาค่อนข้างสูง
  • ค่าซ่อม และค่าอะไหล่ค่อนข้างสูง

ข้อพิจารณาสำหรับการนำเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์มาใช้งาน

การเลือกเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์มาใช้งานจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆ ดังนี้

  • ความเร็วในการพิมพ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะมีอัตราความเร็วในการพิมพ์ที่แตกต่างกัน เช่น 10 หน้าต่อนาที, 20 หน้าต่อนาที เป็นต้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพหรือรุ่นของเครื่องพิมพ์นั้นๆ สำหรับความเร็วในการพิมพ์ตามที่ระบุไว้ที่เครื่องอาจไม่ถูกต้องนัก ซึ่งสามารถทดสอบความเร็วของการพิมพ์ได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น พิมพ์เอกสารแบบเว้นบรรทัด พิมพ์เอกสารแบบไม่เว้นบรรทัด หรือพิมพ์ชุดอักษรที่มีความแตกต่างกัน แล้วจดบันทึกเวลาการพิมพ์เพื่อเปรียบเทียบ
  • คุณภาพการพิมพ์ หน่วยสำหรับบอกคุณภาพของการพิมพ์จะระบุเป็นจุดภาพ โดยจะเริ่มจาก 300 จุดภาพต่อนิ้วขึ้นไป ยิ่งมีจำนวนของจุดภาพต่อนิ้วสูง ความคมชัดที่ได้ก็ยิ่งมีมากขึ้น
  • หน่วยความจำของเครื่อง สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์จะมีหน่วยความจำในการเก็บข้อมูลภาพและตัวอักษร โดยทั่วไปจะมีหน่วยความจำ 512 กิโลไบต์ถึง 1 เมกะไบต์ ซึ่งสามารถที่จะขยายเพิ่มเติมได้ เครื่องพิมพ์ที่มีหน่วยความจำสูง ก็จะมีราคาที่สูงตามไปด้วย เนื่องจากคอมพิวเตอร์จะสามารถส่งข้อมูลภาพเพื่อนำไปพิมพ์ในทันที โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาส่งข้อมูลหลายครั้ง

การใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จะให้ความรวดเร็วในการทำงาน ได้งานที่มีคุณภาพ หากต้องการความคมชัดของงานที่มากขึ้นก็ให้เลือกใช้งานเครื่องพิมพ์ที่มี dpi สูง ก็จะได้งานที่มีความคมชัดมากกว่าเครื่องพิมพ์ที่มี dpi ที่ต่ำกว่า