สิทธิของบัตรทอง กับประกันสังคม ต่างกันอย่างไร ใครใช้ได้บ้าง

หลายคนยังไม่เข้าใจสิทธิของการใช้บัตรทองกับหลักประกันสังคมว่าแตกต่างกันอย่างไร สิทธิประโยชน์ที่พึงได้หากเข้ารับบริการ แบบไหนดีกว่ากัน แล้วเรามีสิทธิ์เลือกใช้บริการใดได้บ้าง วันนี้เรามีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสิทธิบัตรทองและสิทธิประกันสังคมมาให้ทำความเข้าใจกัน

บัตรทอง คืออะไร 

บัตรทองหรือบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือที่ บัตร 30 บาท รักษาทุกโรค ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติออกให้แก่ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม  

ประกันสังคม คืออะไร 

ประกันสังคมคือหลักประกันในการดำรงชีวิตในผู้ที่มีรายได้ และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับผิดชอบเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย  

บัตรทอง กับ ประกันสังคม ต่างกันอย่างไร 

สิทธิบัตรทองสามารถมีได้ทุกคน หากไม่มีสวัสดิการอื่นของรัฐ ส่วนพนักงานบริษัทจะได้สิทธิประกันสังคมโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ กรณีที่ลาออกจากงาน และไม่อยากส่งประกันสังคมต่อ สามารถมาใช้สิทธิบัตรทองได้ โดยต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการ 

สิทธิบัตรทอง มีอะไรบ้าง 

1.ค่าใช้จ่าย   

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงลงทะเบียนหน่วยงานหรือสถานพยาบาลประจำเเล้วใช้สิทธิได้ทันที  

2.การเข้ารับบริการ  

ใช้กับสถานพยาบาลประจำที่ลงทะเบียนไว้  หากเจ็บป่วยต่างพื้นที่เข้าสถานพยาบาลปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าสถานพยาบาลรัฐเเละเอกชนที่อยู่ใกล้  

3.การเปลี่ยน/ย้ายสถานบริการ  

การย้ายสิทธิสถานพยาบาลทำได้ 4 ครั้งต่อปี  

4.จำนวนการเข้าใช้บริการ  

ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่มีวงเงิน  

5. ค่าห้องและค่าอาหาร

ค่าอาหารเเละค่าห้อง แบบสามัญ  

6.เงินชดเชยกรณีเข้ารับการรักษา  

ได้เพียงสิทธิรักษาฟรี ไม่มีเงินชดเชยว่างงาน เกษียณ 

ประกันสังคม อะไรบ้าง 

1.ค่าใช้จ่าย   

ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน ตามเงื่อนไขถึงจะสามารถใช้สิทธิได้  

2.การเข้ารับบริการ  

ใช้ได้กับโรงพยาบาลที่เลือกสิทธิไว้ กรณีฉุกเฉินเข้าที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย  

3.การเปลี่ยนสถานบริการ  

การย้ายสิทธิสถานพยาบาล ย้ายได้ปีละครั้ง  

4.จำนวนการเข้าใช้บริการ  

ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ไม่เกิน 900 บาทต่อปี 

5.ค่าห้องและค่าอาหาร

ค่าห้องเเละค่าอาหาร ไม่เกิน 700 ต่อวัน สำหรับค่าห้องสามารถใช้ร่วมกับการจ่ายเงินเองได้ 

6.เงินชดเชยกรณีเข้ารับการรักษา  

ได้รับชดเชย กรณีว่างงาน เกษียณ เสียชีวิต  

สิทธิบัตรทองและสิทธิประกันสังคมมีรายละเอียดแตกต่างกัน และผู้ที่จะใช้สิทธิ์จะเป็นคนละกลุ่มกัน แต่สิทธิประโยชน์ที่ชัดเจนคือทั้ง 2 สิทธิจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนคนไทยอย่างเราได้