จะทำใบขับขี่สาธารณะ ทำอย่างไร และมีขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างไร

หลังจากที่เราทุกคนได้เจอผลกระทบจากโรคระบาด ที่ส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิต ทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันหลังจากวันนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก โดยที่ในปัจจุบันสถาการณ์ดังกล่าวก็ถือว่าดี และสามารถควบคุมได้แล้ว ส่งผลให้คนออกจากบ้านเพิ่มมากขึ้น ไปเที่ยวที่ต่างๆ ได้อย่างที่ต้องการ และเมื่อการท่องเที่ยวเปิดกว้าง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เปิดให้บริการแบบเต็มที่ หนึ่งในอาชีพที่กลับมาคึกคักมากที่สุดก็คือ อาชีพขับรถรับจ้าง เพราะไม่ได้จำกัดแค่ภายในกรุงเทพเพียงเท่านั้น เพราะเรามักจะเห็นได้ทั่วๆ ไปตามต่างจังหวัด โดยเฉพาะกับการใช้บริการแอฟขนส่งต่างๆ ที่เปิดกว้างในการใช้งานเป็นอย่างมาก ซึ่งก็รวมไปถึงความสนใจสำหรับคนที่กำลังหางานทำ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม ก็ต่างอยากจะหันมาทำอาชะดังกล่าว ส่งผลให้การทำใบขับขี่ต้องเปลี่ยนไป

ทำความรู้จักกับใบขับขี่สาธารณะ

ใบขับขี่สาธารณะ คือเอกสารที่ผู้ขับรถสาธารณะต่างๆ จำเป็นต้องมี ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์สาธารณะ แท็กซี่ มอเตอร์ไซค์วิน รถสามล้อรับล้าง รวมไปถึงรถส่งอาหารประเภทต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีใบขับขี่สาธารณะติดตัวเอาไว้ในการเดินทาง เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ขับขี่มีความสามารถในการขับขี่รถ และได้รับอนุญาตในการขับรถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่สามาถรถพกได้ทั้งบัตรตัวจริง และใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้เช่นกัน

ทำใบขับขี่สาธารณะมีอายุการใช้งานกี่ปี และมีให้ทำทั้งหมดกี่ประเภท

การใบขับขี่สาธารณะ ถือว่าเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายคนจำเป็นต้องทำใบขับขี่สาธารณะติดตัวเอาไว้ เพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำรายได้เสริมที่มีประสิทธิภาพ และมอบความคุ้มค่าได้เป็นอย่างดี โดยที่การทำใบขับขี่สาธารณะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ก็คือ

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ อายุ 3 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ อายุ 3 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุ 3 ปี

ขั้นตอนการเตรียมตัวในการทำใบขับขี่สาธารณะ

 • มีใบขับขี่รถส่วนบุคคลประเภทต่างๆ มาไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถสามล้อส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 • ทำใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ เช่น ใบขับขี่แท็กซี่ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป ส่วนใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการขับรถ และเข้าใจกฎจราจร
 • ไม่มีโรคประจำตัว และร่างกายไม่พิการจนไม่สามารถขับรถได้
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
 • ไม่อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่
 • ไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการขับรถ หรือโดนปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีต่างๆ แต่หากเคยรับโทษ ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด

สิ่งที่ต้องระมัดระวังที่สุดนั่นก็คือ ระยะเวลาในการต่อใบขับขี่ก่อนที่จะหมดอายุ เพราะขั้นตอนการต่อจำเป็นต้องไม่ปล่อยให้ใบขับขี่สาธารณะหมดอายุเกิน 1 ปี เพราะถ้าหากปล่อยให้เกิน 1 ปีไปแล้ว แต่ยังไม่ถึง 3 ปี จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนใหม่ทั้งหมด และในกรณีที่หมดอายุเกิน 3  จะต้องเริ่มทำใหม่ทั้งหมด เสมือนการทำใบขับขี่สาธารณะใหม่ครั้งแรก