เรื่องน่ารู้เงินบำเหน็จและเงินบำนาญของประกันสังคม เลือกแบบไหนดีเมื่อถึงวัยเกษียณ

หลายคนยังสงสัยว่าเกี่ยวกับเงินสะสมชราภาพจากประกันสังคมที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุงาน ซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่รับเงินเป็นก้อนหรือจะรับเป็นรายเดือน แล้วแบบไหนดีกว่ากัน แล้วเลือกได้ไหม เรามีคำตอบ

บำเหน็จ บำนาญ ต่างกันยังไง 

บำเหน็จและบำนาญ คือ เงินสะสมชราภาพ ซึ่งเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2541 เป็นต้นไป หากในระยะเวลาที่มีการเก็บเงินสมทบจะมีสิทธิได้รับเงินคืน แต่จะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว และมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น 

บำเหน็จ คือ เงินชราภาพที่ประกันสังคมจะจ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว  

บำนาญ คือ เงินชราภาพที่ประกันสังคมจะจ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต หลังอายุ 55 ปี 

ข้อดีของเงินบำเหน็จและเงินบำนาญ 

การจะเลือกรับเงินแบบรายเดือน (บำนาญ) หรือแบบเงินก้อน (บำเหน็จ) ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้เงินของแต่ละคน 

ข้อดีของการรับเงินบำเหน็จ  

คือ ได้เป็นเงินก้อน หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนจำนวนมาก เงินก้อนนี้ย่อมดีกว่ากู้ แต่อย่าลืมว่าเงินบำเหน็จคือเงินที่เราไว้ใช้ยามเกษียณ ไม่มีรายได้ หากเรานำเงินก้อนนี้ไปใช้หมดในคราวเดียว เท่ากับ เราไม่มีเหลือเงินไว้ใช้ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่  

ข้อดีของการรับเงินบำนาญ  

คือ ถ้าเรามีชีวิตอยู่รับเงินนานหลายปี จำนวนเงินที่ได้ทั้งหมด เมื่อรวมทุก ๆ เดือนแล้วอาจจะมีจำนวนมากกว่าการรับเงินบำเหน็จ เพราะประกันสังคมจะจ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต ง่าย ๆ คือให้ทุกเดือนจนกกว่าจะเสียชีวิต 

เปรียบเทียบจำนวนเงินบำเหน็จกับบำนาญ 

นาย Aได้รับเงินเดือน 15,000 บาท ส่งเงินสมทบมาแล้ว 180 เดือนภายใต้ผู้ประกันตนมาตรา 33 อายุ 55 ปีบริบูรณ์  

กรณีรับเงินบำเหน็จ = จำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่าย (450 บาท x 180 เดือน) + นายจ้างจ่ายเงินสมทบให้ (450 บาท x 180 เดือน) = 162,000 บาท  ยังไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี 

กรณีรับ เงินบำนาญ (กรณีจ่าย 180 เดือนพอดี) = 20% ของรายได้เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้กระกันตน โดยใช้ฐานรายได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท = ได้รับ 3,000 บาท / เดือน จนกว่าจะเสียชีวิต 

สรุป จะต้องรับเงินบำนาญ (3,000 บาท) เป็นเวลา 54 เดือน (4.5ปี) ถึงจะมียอดรวมเท่ากับยอดเงินบำเหน็จ (162,000 บาท) (ที่ยังไม่รวมผลประโยชน์ตอบแทนประจำปี) แต่หากเรามีชีวิตอยู่อีกนาน เงินบำนาญจะคุ้มกว่า 

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้ 

  • ระบบสนทนาออนไลน์ ( facebook inbox , live chat ) 
  • สายด่วน 1506 กด 1 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

คราวนี้พอตัดสินใจกันได้บ้างไหมว่าหลังเกษียณอายุจะเลือกรับเงินชราภาพจากประกันสังคมแบบไหน ควรพิจารณาให้รอบคอบเพื่อเงินก้อนนี้อาจเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เก็บไว้ใช้ยามแก่