มาทำความรู้จักกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เป็นภาวะที่มีการอักเสบเกิดขึ้นบริเวณของกล้ามเนื้อหัวใจ โดยที่สามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่างๆ มากมาย ส่งผลให้การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรง ที่จะทำให้การส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ลดลง และยังส่งผลให้การนำไฟฟ้าของหัวใจผิดปกติได้อีกด้วย ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจจะทำให้รู้สึกเจ็บ แน่นหน้าอก เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น ใจหวิว ส่งผลโดยตรงต่อการเต้นผิดจังหะของหัวใจ ซึ่งถือว่าเป็นโรคที่มีอาการที่รุนแรงเป็นอย่างมาก ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี เพราะอาจจะส่งผลโดยตรงต่อความรุนแรงที่อาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้นั่นเอง

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้าง

โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่ส่งผลอันตรายที่รุนแรงได้ ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยที่การป้องกันสาเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้สามารถรู้ และสังเกตถึงความผิดปกติได้ เพราะถ้าหากรู้เร็ว ก็จะทำให้สามารถเข้าพบแพทย์ และทำการตรวจสอบ วินิจฉัยได้ทันถ่วงที โดยที่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่อไปนี้

 • การติดเชื้อไวรัส เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เช่น อะดีโนไวรัส คอกซากีไวรัส พาร์โวไวรัส ไวรัสเอชไอวี
 • การติดเชื้ออื่นๆ เช่น แบคทีเรีย ปรสิต เชื้อราบางชนิด
 • การได้รับยาบางชนิด เช่น ยาเคมีบำบัด ยากันชักบางชนิด ยากลุ่มซัลโฟนาไมด์
 • การใช้สารเสพติด เช่น โคเคน
 • การได้รับสารเคมีบางชนิด เช่น คาร์บอนมอนนอกไซด์ สารตะกั่ว
 • การได้รับรังสี
 • โรคที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น โรคลูปัส โรคทาคายาสุ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบป้องกันได้อย่างไร

คงไม่มีใครที่อยากจะเกิดโรคความเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของตัวเองอย่างแน่นอน หนึ่งในนั้นก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ การป้องกัน และดูแลด้วยวิธีที่ถูกต้องที่สุด ก็จะสามารถช่วยบรรเทา และแก้ไขอาการไม่ให้รุนแรงเพิ่มขึ้นได้ และสำหรับใครที่เป็นภาวพกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ จะสามารถป้องกันอาการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อไวรัส ผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด
 • หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดทุกชนิด
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีต่างๆ และสารรังสีโดยไม่จำเป็น
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อที่เป็นสาเหตุได้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หัดเยอรมัน วัคซีนโรคคอตีบ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ถือว่าเป็นโรคใกล้ตัวที่เข้าใกล้ความเสี่ยง และอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับชีวิตเราเป็นอย่างมาก เพราะมีสาเหตุต่างๆ มากมายที่ส่งผลให้เกิดภาวะดังกล่าวได้ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวให้ดี ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ก็จะสามารถช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดี โดยที่ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีสม่ำเสมอ เพราะการที่รู้อาการก่อน รู้ความเสี่ยงก่อน ก่อนจะทำให้สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง