หลักการ การตั้งศาลพระพรหม ให้เกิดความเป็นมงคล ไม่ส่งผลเสีย

การตั้งศาลพระพรหม​ มาจากความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยพระพรหมเป็น 1 ใน 3 มหาเทพ อันประกอบด้วย พระนารายณ์ พระอิศวร และพระพรหม ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งในโลก รวมถึงสวรรค์ และมนุษย์  พระพรหมมี 4 พักตร์ 4 ทิศ ถือเป็นเทพที่มีคุณธรรมสูงสุด เปี่ยมไปด้วยความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะรับฟังคำอธิษฐานของผู้ศรัทธา ยิ่งหากผู้บูชาเป็นผู้หมั่นทำความดี มักจะได้รับการบันดาลพรให้มีแต่ความสุข และสมหวัง ซึ่งศาลพระพรหมส่วนใหญ่จะไม่นิยมตั้งในบ้าน แต่มักจะถูกตั้งบริเวณอาคาร ธุรกิจร้านค้าโรงงาน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้ากิจการมีความรุ่งเรือง โดยก่อนตั้งศาลพระพรหมให้เกิดความเป็นมงคลสิ่งที่ต้องพิจารณาก็มีดังต่อไปนี้

หลักการพิจารณา การตั้งศาลพระพรหม

  • ศาลต้องตั้งบนพื้นดิน ที่ไม่ใช่บริเวณเดียวกันกับพื้นของตัวบ้าน หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นดินสามารถตั้งบนดาดฟ้าได้
  • ที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวอาคารทับ
  • ไม่ควรตั้งศาลใกล้กับห้องน้ำหรือหันหน้าเข้าหาห้องน้ำ
  • ไม่ตั้งศาลใกล้กับตัวอาคารมากเกินไป
  • ศาลต้องไม่หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
  • ศาลควรห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
  • หากเป็นไปได้ควรยกศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดิน
  • ศาลควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของอาคารขึ้นไปเล็กน้อย

ทิศทางมงคลสำหรับ การตั้งศาลพระพรหม

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – เป็นทิศที่มีความเป็นมงคลมากที่สุด หากหันไปทางทิศนี้จะส่งเสริมให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

ทิศตะวันออก –  เป็นทิศที่มีความเป็นมงคลอันดับ 2 ผู้อยู่อาศัย หรือการประกอบกิจการจะมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 100 ปี หลังจากนั้นความเป็นมงคลจะค่อย ๆ เสื่อมจางลง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ – หากหันศาลไปทางทิศนี้จะส่งเสริมหนุนดวงให้เกิดความรุ่งเรืองประมาณ 50 ปี หลังจากนั้นความศักดิ์สิทธิ์จะเสื่อมลง

ทิศต้องห้าม การตั้งศาลพระพรหม คือทิศตะวันตก และทิศใต้ – การตั้งศาลในทิศนี้หากเลี่ยงได้ควรเลี่ยง หากเลี่ยงไม่ได้การตั้งศาลจะต้องพูนดินให้สูง 1 คืบ เกลี่ยดินด้วยมือ (ห้ามใช้เท้าเกลี่ยเด็ดขาด) แล้วทุบดินให้แน่น ต้องมีการใช้น้ำมนต์ธรณีสารที่พระทำการสวดพระพุทธมนต์โดยนำใบไม้ต้นธรณีสารมาใส่ลงในน้ำที่จะทำน้ำมนต์ แล้วจึงนำไปพรมบริเวณพื้นดินที่จะตั้งศาลเพื่อเป็นการขับไล่ภูตผีปีศาจ และสิ่งชั่วร้าย

นี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาเบื้องต้นใน การตั้งศาลพระพรหม ซึ่งยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นฤกษ์ยาม เครื่องเซ่นไหว้ นอกจากนี้เมื่อตั้งแล้วต้องหมั่นดูแลทำความสะอาด มีการบูชาอย่างน้อยที่สุดก็คือวันพระ ก็จะช่วยให้เกิดความเป็นมงคลเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น