ไข้หวัดใหญ่ โรคฤดูฝนที่ควรฉีดวัคซีนป้องกัน

ไข้หวัดใหญ่ พบบ่อยในฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคจะมีตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงอาการที่รุนแรงจนเสียชีวิตได้ โดยโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบในคนมีทั้งหมด 3 สายพันธุ์ คือ A, B และ C แต่ที่พบได้บ่อยคือ สายพันธุ์ A และ B โดยไวรัสสายพันธุ์ A โดยเชื้อที่มีการระบาดมาก คือ H1N1 และ H3N2 สำหรับไวรัสสายพันธุ์ B แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Victoria และ Yamagata ซึ่งอาการไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์ A

การติดต่อของ ไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่มักจะแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน ติดต่อจากการสัมผัสละอองฝอยจากเสมหะ น้ำมูก และน้ำลาย จะแสดงอาการหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 1-4 วัน

อาการของ ไข้หวัดใหญ่

ความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันไปตามอายุในเด็กเล็กจะมีไข้สูง ร่วมกับอาการอื่น ๆ เช่น ถ่ายเหลว คลื่นไส้อาเจียน และชัก ในส่วนเด็กโตจนถึงวัยรุ่นจะมีไข้สูงเฉียบพลัน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามตัว ขา มีน้ำมูกใส คัดจมูก ไอแห้ง เจ็บคอ และเบื่ออาหาร

กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรง

  • เด็กอายุ 6 เดือน ขึ้นไปจนถึงประมาณ 2 ปี
  • ผู้ที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไปหญิงมีครรภ์
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด โรคหัวใจ ไตวาย เบาหวาน ธาลัสซีเมีย โรคหืด หลอดเลือดสมอง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น
  • ผู้ที่เป็นโรคอ้วนโดยเฉพาะหากมีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม ขึ้นไป

ภาพวะแทรกซ้อนใน ไข้หวัดใหญ่

ภาพวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้คือ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ เป็นต้น

 การรักษาโรคไข้หวัดใหญ่

ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงสามารถหายเองได้โดยรักษาตามอาการ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียงต่อภาวะแทรกซ้อนอาจจำเป็นต้องรักษาโดยใช้ใช้ยาต้านไวรัส โอลเซลทามิเวียร์ ในกรณีที่มีความรุนแรงเช่น ปอดอักเสบจำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อแพทย์จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด

วิธีป้องกัน ไข้หวัดใหญ่

  • ไม่ควรใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากจำเป็นให้ใช้หน้ากากอนามัย ปิดปาก และจมูก
  • หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด มีอากาศถ่ายเทได้ไม่ดี
  • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นที่เสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่เช่น แก้วน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดหน้า
  • ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละครั้ง โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
  • เข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันปีละครั้ง โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ง่ายอีกทั้งยังเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่ตลอด ดังนั้นนอกจากจะป้องกันตัวเองให้ดีแล้วควรทำการฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี โดยวัคซีนจะผลิตตามการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถฉีดวัคซีนได้ฟรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามคำแนะนำองค์การอนามัยโลก